29.4 C
Maha Sarakham
วันจันทร์, ตุลาคม 18, 2021

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ

Asst.Prof. Komsorn Lauprasert, Ph.D. Head of Department of Biology

ปฏิทินปฏิบัติราชการ

คำถามจากนิสิต

สายตรงหัวหน้าภาค

ระบบสารสนเทศ

ระบบงานสารบรรณ (e-office)

ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

ระบบฐานข้อมูลโครงงานทางชีววิทยา

STAY CONNECTED

1,634แฟนคลับชอบ

สาระน่ารู้

Most Popular

ข่าวบุคลากร

ข่าวนิสิต/ศิษย์เก่า

ข่าวอื่นๆ