โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการงานวิจัย

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการงานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม SC1-200 ภาควิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ที่ถูกต้องและปลอดภัย แก่นิสิต และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เพื่อใช้ ดูแลอุกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าว : ญาณวุฒิ อุทรักษ์

ภาพข่าว: ปิยนุช คะเณมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates