พิธีไหว้ครู 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีไหว้ครู 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00-16:00 น.  นิสิต และคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง SC1-300 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นอบน้อม และความกตัญญู กตเวทิตา ต่อครู และเตรียมตัวรับการสั่งสอนจากครู อาจารย์  โดย อ.ดร. อิสระ ธานี เป็นประธานเปิด กล่าวให้โอวาท แก่นิสิต และ คณาจารย์  ในการนี้ได้ทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต และครูอาจารย์

ข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์

ภาพข่าว :  พยุงศักดิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates