เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ ห้องเรียนรวม SC1-100 โดย อาจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่าบยริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พื้นที่เขตในเมือง) ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 371 คน โดยในการซ้อมนั้นจะซ้อมทั้งหมด 3 วัน แบ่งเป็นซ้อมย่อยภายในคณะ(30 พ.ย.) ซ้อมรวม(1 ธ.ค..) และซ้อมใหญ่ (2 ธ.ค.)