เรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเพบริน (Pebrine) ในหนอนไหม ด้วยเทคนิค PCR” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม sc1-303 และการอบรมปฏิบัติการในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง sc2-203