ขอชื่นชมในผลงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของอาจารย์ศิษย์เก่า

ขอแสดงความชื่นชมในผลงานของอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาที่สร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก และมีศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา มมส. ที่สร้างการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ผู้ค้นพบและตั้งชื่อแก่แมลงริ้นดำ ชนิดใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ผู้ค้นพบและตั้งชื่อหอยทากบอกชนิดใหม่ ดังรายละเอียด

แหล่งข่าว : คณะวิทยาศาสตร์

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates