ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น
ผู้ประสานงานโครงการ วมว. ครั้งที่ 2/2561
ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลด

2018_10_29