รายการ : ทุกทิศทั่วไทย
ตอน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่
ออกอากาศทาง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
ผลิตรายการโดย : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
วันที่ออกอากาศ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ขอขอบคุณ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)