ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ประจำเดือน มกราคม 2558 จำนวน 2 ท่านได้แก่

1. ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ (ภาควิชาชีววิทยา)
2. ผศ.ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม (ภาควิชาฟิสิกส์)

แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates