นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 งานมหกรรมวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 นายบดินทร์ มงคลสิน ดุษฏีบัณฑิต จากหลักสูตร ปร.ด. ชีววิทยา ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก และ นางสาวเบญจวรรณ นาหก ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในระดับปริญญาโท  ในการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2559 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต และ มหาบัณฑิตทั้งสอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates