โครงการแนะนำงานวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3

โครงการแนะนำงานวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 -17:00 น. ณ ห้องเรียนรวม SC1-300 หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะนำ แนะแนว งานวิจัยคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา โดยมีนิสิตสาชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3  คณาจารย์ และกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการทำงานวิจัย ในวิชาโครงงานทางชีววิทยา และการให้ข้อมูลการทำสหกิจศึกษา โดยมี อ.ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และประธานหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยาเป็นประธานกล่าวเปิด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสหกิจศึกษา ผศ.ดร. สิริภัค สุรพร เป็นวิทยากรแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา

ข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์

ภาพข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates