ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี

ภาควิชาชีววิทยาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี

Ethnopharmacology and drug development traditional medicine in the middle of omics revolution’ โดย Prof. Dr. Michael Heinrich จาก School of Pharmacy, University College London  ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-12:30 น.  ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ในงาน มีการนำเสนอผลงานวิจัย โดย  Dr. Jolyon Dodgson และนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 3 เรื่อง  ช่วงเวลา 11:40-12:30 น. จัดเวทีสัมมนากลุ่มย่อย ร่วมกับ  Prof. Dr. Michael Heinrich และกลุ่มนักวิจัยด้านสมุนไพร

**** นักวิจัยที่สนใจและประสงค์สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัย Newton Fund สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต ทางไลน์ ID ****

 

slide1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates