หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2560 ในงานสัปดาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ในการนี้ ผศ.ดร. ปิยะพร แสนสุข เป็นผู้แทนหน่วยฯรับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา ขอขอบคุณบุคลากรและสมาชิกหน่วยวิจัย ที่ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลในครังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates