ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560  รุ่น มฤคมาศ 11

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 รุ่น มฤคมาศ 11

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับภาควิชา รุ่นมฤคมาศ 11 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา และแนะนำกฏระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมถึงแนวทางในการปรับตัวในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ กล่าวต้นรับและกล่าวเปิดโครงการ มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาชีววิทยา ทั้งหลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรจุลชีววิทยา นิสิตชั้นปี่อื่นๆ และคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates