จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมาย

จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณอาจารย์
   – คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์
   – ข้อบังคับจรรยาบรรณอาจารย์ 1
   – ข้อบังคับจรรยาบรรณอาจารย์ 2

จรรยาบรรณสายสนับสนุน
    – จรรยาบรรณสายสนับสนุน
    – แนวปฏิบัติจรรยาบรรณสายสนับสนุน

จรรยาบรรณนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติ

ระเบียบ ข้อบังคับ

–  ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้าราชการ)
–   ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานมหาวิทยาลัย)

กฏหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates