ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC สวทช. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยแบบพนักงานโครงการ

ประกาศรับสมัคร …….
ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC สวทช. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยแบบพนักงานโครงการ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย (พนักงานโครงการ)
เพศ: ไม่ระบุ อัตรา: 3 คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชา: ชีวเคมี เคมี วัสดุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์วิจัยหรือความสนใจที่เกี่ยวข้อง: Diagnostics, Biosensor, Immunology, Pharmaceutical sciences, Medical & Health sciences, Nanoparticle technology (Synthesis, characterizations and surface functionalization, nanoparticle-antibody conjugation)
เงินเดือน: 19,000-23,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates