ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist

ด้วยทางหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน PHC ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกอ. ของไทยและฝรั่งเศส ระหว่างปี 2016-2017 ซึ่งในปีนี้ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์บรรพชีวิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist; R : An Introduction  and Analysis Ecological community trophic web in R โดยผู้เชี่ยวชาญ Assoc Prof Dr Julien CLAUDE  จาก Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, FRANCE  เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  (สำหรับบุคคลภายนอกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ในการอบรมครังนี้เน้นการวิเคราะห์ในส่วนของ Ecological communities trophic webs ด้วยโปรแกรม R กำนดการจัดอบรม

ระว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560

ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการอบรมครั้งนี้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ทั้ง นิสิต ระดับปริญาตรี บัณฑิตศึกษา บุคคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ

อบรมฟรี…!

ติดต่อเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ ที่นี่
เอกสาร 1  R:An-introduction
เอกสาร 2  Analysis of ecological communities trophic webs in R

สนใจสมัคร :

ติดต่อโดยตรงที่ ดร.รัชนี นามมาตย์
โทรศัพท์ (043)754322-40 ต่อ 1741, 1742 หรือ 1745
โทรสาร (043) 754407
หรือ อีเมล์ rachaneeka@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates