ประชาสัมพันธ์งาน 10th MSU Bio Research

ประชาสัมพันธ์งาน 10th MSU Bio Research

s__13107262ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในงานนำเสนอผลงานของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา 10th MSU Bio Research  ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง SC1-200 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Senior Project 2

ขอให้จัดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ก่อน 12.00 น.

โดยสามารถส่งบทคัดย่อตามรูปแบบของเอกสารมายัง อ.ขนิษฐา สมตระกูล

ที่อีเมลล์ :skhanitta@hotmail.com

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ส่งบทคัดย่อ ข้อกำหนดรูปแบบ และขนาดของโปสตร์ ตามลิงค์ข้างล่างนี้

Download แบบฟอร์ม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates