ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ. ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในการได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน HERP CONGRES V

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ. ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในการได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน HERP CONGRES V

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ รองศาสตร์จารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมาก ในงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่5 (HERP CONGRES V ) ณ จังหวัดอุดรธานี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates