นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ค้นพบ”หอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก”

นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ค้นพบ”หอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ค้นพบหอยทากบกชนิดใหม่ของโลก การค้นพบในครั้งนี้เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Molluscan Researchในปี ค.ศ.2017″

“หอยทากบกชนิดใหม่นี้ คือ”หอยแก้วน้อย”มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Sesara triodon Tanmuangpak & Tumpeesuwan, 2017 เป็นหอยที่มีเปลือกขนาดเล็ก รูปร่างแบน แข็ง เรียบ และใส (ขนาดของเปลือกประมาณ6-12มิลลิเมตร) โดยบริเวณขอบปากเปลือกด้านในมีการสร้างติ่งยื่นออกมามีลักษณะคล้ายมีฟัน3ซี่ จึงเป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ว่า”Sesara triodon” ซึ่ง“triodon” หมายถึงฟัน 3 ซี่ หอยแก้วน้อย”Sesara triodon Tanmuangpak & Tumpeesuwan, 2017พบได้เฉพาะที่เขาหินปูนบริเวณภูผาล้อม จังหวัดเลย โดยที่หอยทากในสกุลSesaraเคยศึกษาและมีรายงานในประเทศไทยมาแล้วสองสปีชีส์ ได้แก่ S. parva Solem, 1966 จากดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และ S. megalodon Blandford, 1902จากพิษณุโลก ซึ่งหอยทากทั้งสองสปีชีส์มีฟันบริเวณปากเปลือก2และ4ซี่ ตามลำดับ ส่วน”หอยแก้วน้อย” Sesara triodon Tanmuangpak & Tumpeesuwan, 2017 มีฟันบริเวณปากเปลือก 3 ซี่ นอกจากลักษณะภายนอกที่ต่างจากหอยในสกุลเดียวกันแล้ว จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (genital system)และรูปร่างลักษณะของแผ่นฟัน (radula)ก็มีความต่างกัน ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนนี้นำมาสนับสนุนข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของเปลือกจนสามารถแยกออกเป็นหอยทากสปีชีส์ใหม่ของโลกได้”

แหล่งข่าว: Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
” อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378535505/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates