ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับนิสิตสาขาชีววิทยาผู้มีผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับนิสิตสาขาชีววิทยาผู้มีผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายเจตพินิจ ธรรมเกตุ นิสิตสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัติผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในพิธีไหว้ครู จาก ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย

ภาพข่าว/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง/ ญาณวุฒิ อุทรักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates