กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา  ประจำปี 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน และเป็นจรรโลงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป ในการนี้ คณาจารย์ และนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจจกรรมครั้งนี้ โดยมี อ.ดร.  อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาสแก่นิสิตและคณาจารย์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินการการเรียนการสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates