ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักวิจัยดีเด่นและหน่วยวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักวิจัยดีเด่นและหน่วยวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 และหน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ ได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2559

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates