โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชิ้แจงแนวปฏิบัติ และแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่นิสิตควรทราบ และพึงปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาภายใต้ครอบครัวเดียวกันที่ชื่อว่า ชีววิทยา มมส. มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตร ชีววิทยา และจุลชีววิทยา เข้าร่วมปฐมนิเทศ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในภาควิชาฯ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates