พบกับ…ต้นไม้ขนาดจิ๋วในขวดแก้ว งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ห้อง SC2-107 อาคารวิทยาศาสตรีวภาพ