รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. บังอร กองอิ้ม ผู้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จาก สกว.

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร กองอิ้ม และ อาจารย์ ดร. ปิยธิดา พิมพ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา หนึ่งในทีมวิจัยเรื่อง ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน (หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือนดิน) ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง สกว. ได้แบ่งผลงานวิจัยเด่นออกเป็นด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ ทั้งนี้ผลงานวิจัยเด่นที่ได้รับในครั้งนี้จัดเป็นผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ

 แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

1090935 Untitled-2

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates