Monthly Archives: มิถุนายน 2017

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมตั้งโรงทานในพิธีเปิดสถานฝึกอบรมจิตานุภาพ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมตั้งโรงทานในพิธีเปิดสถานฝึกอบรมจิตานุภาพ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้้ร่วมตั้งโรงทานในพิธีเปิดสถานฝึกอบรมจิตานุภาพ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย โดยมีคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิตภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วม และบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวนนมาก Read More »

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!!

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!!

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!! ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 * ลงทะเบียนได้ที่ http://acad.msu.ac.th/cscg… See More — with สัมพันธ์ ฤทธิเดช, ทิพวรรณ เจริญศักดิ์, Kwuantida DJkwuan Chaisila, Chonlatee Photong, Preecha Prathepha, สุนทร เดชชัย and เรียนต่อ มมส Mahasarakham university. Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4   ประจำปีการศึกษา2559

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา2559

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4  ชีววิทยา ประจำปีการศึกษา2559 ศิษย์เก่าที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ในวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้อง SC1-100 ตั้งแต่เวลา 08:00-12:00 น. Read More »

ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC สวทช. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยแบบพนักงานโครงการ

ประกาศรับสมัคร ……. ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC สวทช. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยแบบพนักงานโครงการ ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย (พนักงานโครงการ) เพศ: ไม่ระบุ อัตรา: 3 คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชา: ชีวเคมี เคมี วัสดุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์วิจัยหรือความสนใจที่เกี่ยวข้อง: Diagnostics, Biosensor, Immunology, Pharmaceutical sciences, Medical & Health sciences, Nanoparticle technology (Synthesis, characterizations and surface functionalization, nanoparticle-antibody conjugation) เงินเดือน: 19,000-23,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Read More »

ด่วนที่สุด! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด! คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943749 email: escmu2@gmail.com   Read More »

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิต สาขาจุลชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิต สาขาจุลชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลิตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้โครงการ ค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร ครัวแมลง แจมครัวโลก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จาก Ceballos Research Lab, Native American Research Laboratory (NARL) University of Arkansas, Fayetteville ประเทศสหรัฐอเมริกา “Summer 2017 – Vietnam Research Activity Research Coordination Network (RCN)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย โดยเดินทางไปทำวิจัย ณ Can Tho University, Can Tho City ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 Read More »

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์  เหวชัยภูมิ นิสิตผู้มีผลงานดีดีเด่น

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์ เหวชัยภูมิ นิสิตผู้มีผลงานดีดีเด่น

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์  เหวชัยภูมิ ศิษเก่าผู้มีผลงานดีเด่น โดย ด้รับรางวัลผลงานการนำเสนอผลงานดีเด่น Best Poster Presentation  ในงาน นำเสนอผลงาน RGJ Seminar Series 116  ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น           Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist

ด้วยทางหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน PHC ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกอ. ของไทยและฝรั่งเศส ระหว่างปี 2016-2017 ซึ่งในปีนี้ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์บรรพชีวิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist; R : An Introduction  and Analysis Ecological community trophic web in R โดยผู้เชี่ยวชาญ Assoc Prof Dr Julien CLAUDE  จาก Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, FRANCE  เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  (สำหรับบุคคลภายนอกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ในการอบรมครังนี้เน้นการวิเคราะห์ในส่วนของ Ecological communities trophic webs ด้วยโปรแกรม ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates