ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน  (PLAGIARISM)”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน (PLAGIARISM)”

ด้วยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการจัดโครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน  (PLAGIARISM)” เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการเขียนภาษอังกฤษจากเจ้าของภาษา โดย Dr. Jolyon Dodgson  อาจารย์ชาวอังกฤษ ผู้เชียวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนด้านวิชาการ โดยจะจัด ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา  SC1-303 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมได้ในวันเวลาดังกล่าว Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี

ภาควิชาชีววิทยาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี Ethnopharmacology and drug development traditional medicine in the middle of omics revolution’ โดย Prof. Dr. Michael Heinrich จาก School of Pharmacy, University College London  ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-12:30 น.  ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ในงาน มีการนำเสนอผลงานวิจัย โดย  Dr. Jolyon Dodgson และนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 3 เรื่อง  ช่วงเวลา 11:40-12:30 น. จัดเวทีสัมมนากลุ่มย่อย ร่วมกับ  Prof. Dr. Michael Heinrich และกลุ่มนักวิจัยด้านสมุนไพร **** ... Read More »

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

คณาจารย์ บุคลากร  และศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  อาจารย์เกษียรอายุราชการประจำภาควิชาชีววิทยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 กรฏาคม พ.ศ. 2560 โดยมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19:00 น. กำหนดการพระราชทานเพลิง ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 Read More »

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!!

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!!

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!! ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 * ลงทะเบียนได้ที่ http://acad.msu.ac.th/cscg… See More — with สัมพันธ์ ฤทธิเดช, ทิพวรรณ เจริญศักดิ์, Kwuantida DJkwuan Chaisila, Chonlatee Photong, Preecha Prathepha, สุนทร เดชชัย and เรียนต่อ มมส Mahasarakham university. Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4   ประจำปีการศึกษา2559

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา2559

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4  ชีววิทยา ประจำปีการศึกษา2559 ศิษย์เก่าที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ในวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้อง SC1-100 ตั้งแต่เวลา 08:00-12:00 น. Read More »

ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC สวทช. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยแบบพนักงานโครงการ

ประกาศรับสมัคร ……. ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC สวทช. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยแบบพนักงานโครงการ ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย (พนักงานโครงการ) เพศ: ไม่ระบุ อัตรา: 3 คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชา: ชีวเคมี เคมี วัสดุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์วิจัยหรือความสนใจที่เกี่ยวข้อง: Diagnostics, Biosensor, Immunology, Pharmaceutical sciences, Medical & Health sciences, Nanoparticle technology (Synthesis, characterizations and surface functionalization, nanoparticle-antibody conjugation) เงินเดือน: 19,000-23,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Read More »

ด่วนที่สุด! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด! คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943749 email: escmu2@gmail.com   Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist

ด้วยทางหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน PHC ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกอ. ของไทยและฝรั่งเศส ระหว่างปี 2016-2017 ซึ่งในปีนี้ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์บรรพชีวิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist; R : An Introduction  and Analysis Ecological community trophic web in R โดยผู้เชี่ยวชาญ Assoc Prof Dr Julien CLAUDE  จาก Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, FRANCE  เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  (สำหรับบุคคลภายนอกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ในการอบรมครังนี้เน้นการวิเคราะห์ในส่วนของ Ecological communities trophic webs ด้วยโปรแกรม ... Read More »

ประชาสัมพันธ์งาน 10th MSU Bio Research

ประชาสัมพันธ์งาน 10th MSU Bio Research

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในงานนำเสนอผลงานของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา 10th MSU Bio Research  ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง SC1-200 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Senior Project 2 ขอให้จัดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ก่อน 12.00 น. โดยสามารถส่งบทคัดย่อตามรูปแบบของเอกสารมายัง อ.ขนิษฐา สมตระกูล ที่อีเมลล์ :skhanitta@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ส่งบทคัดย่อ ข้อกำหนดรูปแบบ และขนาดของโปสตร์ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ Download แบบฟอร์ม   Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates